Opgelost zuurstofmeters voor waterkwaliteitsanalyse

Als één van de weinige fabrikanten van opgeloste zuurstofmeters wereldwijd, heeft Hanna Instruments de taak op zich genomen om de industrie een uitgebreid gamma van producten aan te bieden die aan de meeste toepassingseisen beantwoorden. Hanna Instruments luistert constant naar de feedback van klanten en ontwerpt producten voor u.

Research Grade meters

De HI5421 research grade meter laat toe om opgelost zuurstof, druk, BOD en temperatuur te meten. De meter is uitgerust met een barometer voor automatische luchtdrukcompensatie. De meter kan tevens OUR (zuurstofverbruik in mg/l per uur) en SOUR (specifiek zuurstofverbruik in mg/l per gram vluchtige zwevende stoffen per uur) meten en berekenen. Het lcd-kleurenscherm heeft de mogelijkheid om grafieken, soft key-menu’s, helpschermen en herinneringen om te kalibreren, weer te geven.

De HI5421 heeft een ingebouwd intelligent menu om uw werkproces te stroomlijnen en nauwkeurige metingen snel en efficiënt weer te geven. De metingen kunnen op de pc overgezet worden via USB met Hanna Instruments’ optionele software.

Definitie

Zuurstofmeters worden gebruikt om de hoeveelheid opgelost zuurstof in vloeistoffen te bepalen. Twee meetschalen worden vaak gebruikt: parts per million (ppm), of het saturatiepercentage (%), dat gedefinieerd wordt als het percentage zuurstof opgelost in 1 liter water. Het is nodig om de hoeveelheid opgelost zuurstof in water te bepalen omdat het een indicator is van de waterkwaliteit. Het is daarom belangrijk om afvalwater te controleren, aangezien te lage concentraties kunnen wijzen op vervuiling.

Toepassingen opgeloste zuurstofmeters

Opgelost zuurstofmeters worden veelal gebruikt bij de behandeling van openbaar afvalwater om het proces van nitrificatie/denitrificatie vast te stellen. Ze worden ook gebruikt voor het meten en opvolgen van de hoeveelheid zuurstof op de verschillende plaatsen in het circuit van stoomboilerinstallaties. Een andere toepassing van opgelost zuurstofmeters is de preventie van metaalcorrosie. In verwarmingsinstallaties is het percentage aanwezige zuurstof bepalend voor de graad van corrosie.

Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld viskwekerijen. Hier moeten de zuurstofniveaus constant opgevolgd worden om een optimale reproductie en een minimaal sterftecijfer door een te laag zuurstofgehalte te garanderen.

Werkingsprincipe opgeloste zuurstofmeters

Het conventionele meetsysteem voor opgelost zuurstof bestaat uit een meter en een Clark-type polarografische elektrode. De elektrode is het belangrijkste en delicaatste deel van het systeem. De elektrode bestaat uit een zilveren (Ag) anode omwonden door een platina (Pt) draad die als kathode fungeert. Deze bevinden zich in een beschermend omhulsel gevuld met kaliumchloride (KCl) elektrolytoplossing. De behuizing eindigt in een PTFE membraan, een gasdoorlaatbaar materiaal die de zuurstof in de vloeistof doorlaat, maar de vloeistof zelf niet doorlaat.

Door een potentiaal van 790 mV toe te voegen, zal de zuurstof die aanwezig is in de cel gereduceerd worden tot hydroxide-ionen (OH-) aan de kathode en zilverchloride (AgCl) aan de anode. Deze reactie veroorzaakt een flux evenredig met de hoeveelheid zuurstof die in het monster aanwezig is.

De meter zet de stroom om in de overeenkomstige concentratie opgelost zuurstof. Hierbij moet worden opgemerkt dat de oplosbaarheid van zuurstof afhankelijk is van vele factoren zoals temperatuur, luchtdruk en zoutgehalte. Sommige Hanna Instruments zuurstofmeters compenseren deze variabelen automatisch. Wanneer dit niet automatisch gebeurt, kunnen deze waarden worden ingegeven in de meter.

Deze meters zijn ook heel belangrijk voor toepassingen in viskwekerijen. Hier moeten de zuurstofniveaus constant opgevolgd worden om een optimale reproductie en een minimaal sterftecijfer door een te laag zuurstofgehalte te garanderen. Kerncentrales kunnen deze meters ook gebruiken voor zuurstofmetingen in zwaar water.