Digitale pH-meters voor professionele toepassingen van Hanna Instruments

In de voorbije drie decennia is het gebruik van digitale pH-meters voor het bepalen en monitoren van pH, zuurtegraad of aciditeit drastisch geste­gen. pH meten gebeurt niet alleen in laboratoria, maar wordt nu ook gemonitord in het milieu, de voedings­industrie, landbouw, tuinbouw, afvalwaterindustrie, farmaceutische en cosmetische industrie, viswinning, metaalbewerking, onderwijs en overal waar kwaliteit belangrijk is. Dit betekent dat elke toepassing spe­ciale instrumenten vereist, ontworpen aan de afzonderlijke behoeften en personeel met een verschillende achtergrond of opleiding.

Lees onze blog: '10 fouten bij het meten van pH'

Wat is pH/zuurtegraad?

wat is pH: schaal van acidisch naar alkalisch

In technische termen is pH, of 'potential of hydrogen' (potentieel van waterstof), de waterstofionenactiviteit in een oplossing. Het wordt gemeten op een logaritmische schaal van 0 tot 14, waarbij 7 neutraal is omdat de activiteit van positief geladen waterstofionen (H+) en negatief geladen hydroxide-ionen (OH¯) gelijk is. Bij lage pH-waarden (van 1 tot 6) is de waterstofionenactiviteit groter, dus de oplossing is zuur of acidisch. Bij hoge pH-waarden (van 8 tot 14) is de hydroxide-ionactiviteit groter en is de oplossing basisch of alkalisch.

Temperatuur en pH

verband temperatuur en phNaarmate de temperatuur van een oplossing stijgt, neemt ook de ionenmobiliteit toe. Omdat pH een maat is voor de activiteit van waterstofionen, vertaalt de temperatuurgestuurde toename van de ionenbeweging zich in een verandering in de pH. Op dezelfde manier leidt een verlaging van de temperatuur van een oplossing tot een afname van de ionenmobiliteit en een daaropvolgende verandering van de pH. Voor de meest nauwkeurige metingen is temperatuurcompensatie vereist!

Omdat de pH een maat is voor de activiteit van waterstofionen, vertaalt de temperatuurgestuurde verandering in de beweging van de ionen zich ook in een verandering in de respons van de elektrode. Dit verandert de correlatie tussen de elektrodepotentiaal en de pH. Automatische temperatuurcompensatie (ATC) houdt hier rekening mee, waardoor u de meest nauwkeurige metingen krijgt.

< Lees meer over de Wet van Nernst
< VIDEO: Alles wat u moet weten over pH (Engelstalig)

Wat is een pH-meter?

Een pH-meter is een wetenschappelijk instrument waarmee men de pH (zuurtegraad) van een oplossing kan bepalen welke varieert tussen 0 en 14. Een pH-meter bestaat uit: een halfcel met pH-detectie, een halfcel met referentie-elektrode (deze kan zilver/zilverchloride, kwikchloride of kaliumchloride bevatten), een digitale meter om de pH-waarde weer te geven en monsteroplossing. De pH bepalen gebeurt door het meten van het potentiaalverschil tussen de glaselektrode en de referentie-elektrode, waaruit de in de oplossing gedompelde pH-elektrode meestal is opgebouwd. 

Hoe kalibreer je een pH-meter?

Voor het gebruik moet de pH-meter geijkt/gekalibreerd worden door middel van kalibratievloeistoffen. Dit zijn bufferoplossingen met bekende stabiele pH-waarde. Zo kan de gemeten spanning gecorreleerd worden aan de pH-schaalverdeling. Gebruikt u de pH-meter regelmatig? Zorg er dan voor dat u regelmatig uw pH-meter opnieuw kalibreert om betrouwbare metingen te kunnen garanderen.

Benodigheden

 • pH-meter
 • kalibratievloeistof van pH-7 
 • kalibratievloeistof van pH-4 of pH-10
 • gedistilleerd water

Stappen voor het kalibreren van uw pH-meter

De meeste pH-meters van Hanna Instruments werken op dezelfde manier, maar je moet altijd nagaan wat je handleiding zegt. Een algemeen overzicht van de kalibratieprocedure is hierin aanwezig.

 1. Plaats het instrument in de kalibratiemodus door op de CAL-knop te drukken of door de AAN / UIT-knop ingedrukt te houden totdat CAL op het scherm verschijnt. Op dit punt zullen de meeste meters het gebruik van buffer 7.01 vragen, en alle meters moeten eerst worden gekalibreerd op buffer pH 7.
 2. Plaats de elektrode in de buffer 7-oplossing zodat de onderste centimeter van de elektrode wordt ondergedompeld. Hanna-meters zijn geprogrammeerd om automatisch een selectie van buffers te herkennen (bekijk de productspecifieke specificaties om te zien welke oplossingen). Terwijl de meter wacht tot de aflezing stabiliseert, zal een kloksymbool of zandlopersymbool knipperen (op sommige handmeters knippert de aflezing). Als de meter de buffer niet kan herkennen, verschijnt het bericht WRONG op het scherm.
 3. Zodra de meter een stabiele aflezing heeft bereikt, zal hij zichzelf automatisch kalibreren. De meter vraagt dan om het gebruik van de volgende bufferoplossing, het scherm toont nu 'USE 4.01'. Verwijder nu de elektrode uit de buffer 7-oplossing en spoel deze af onder leidingwater (of gedeïoniseerd water)
 4. Plaats de elektrode vervolgens in de buffer 4-oplossing.
  Opnieuw zal de meter aangeven dat de aflezing stabiliseert door ofwel te knipperen ofwel door een zandloper/kloksymbool te tonen.

De frequentie van de kalibratie hangt uiteindelijk af van hoe belangrijk u de nauwkeurigheid vindt. Dagelijkse kalibratie is ideaal. We snappen echter dat kalibratie wat extra tijd kost in een misschien drukke agenda. Als u een kleine fout in uw meting kunt tolereren, is dagelijkse kalibratie niet helemaal noodzakelijk, maar het wordt toch zeker aanbevolen!

Meet u pH correct?

Een onjuiste techniek van pH testen kan resulteren in fouten tot 0,5 pH. Genoeg om ernstige kwaliteitsproblemen te veroorzaken.

hoe correct pH metenZuurtegraad is een essentiële parameter tijdens veel laboratoriumprocessen. Nauwkeurige pH-analyse vereist de juiste apparatuur, juiste bemonstering en effectieve uitvoering. Tijd die wordt geïnvesteerd in pH-analyse zonder de juiste apparatuur, leidt tot procesverspilling. Ook al is er een verband tussen pH en aciditeit, ze sluiten elkaar wederzijds uit. Aciditeit is de zuurconcentratie die in een oplossing aanwezig is, gemeten door titratie. pH is de mate waarin iets zuur of basisch is, gemeten met een pH-meter en elektrode..

< BLOG: 10 fouten bij het meten van pH
< VIDEO: Maakt u deze 10 pH-fouten? (Engelstalig)

pH digitaal meten

pH metenHoe wordt pH gemeten?

Een pH-meetsysteem bestaat uit vier hoofdonderdelen: een halfcel met pH-detectie, een halfcel met referentie-elektrode, een digitale meter om de pH-waarde weer te geven en monsteroplossing. Samen vormen deze een elektrochemisch circuit dat de pH van uw monster meet en weergeeft.
pH-meetcel: de halfcel van de sensor bestaat uit een interne elektrode in gebufferd elektrolyt en een speciaal glasmembraan dat reageert op de waterstofionenactiviteit van uw monsteroplossing. De pH-detectiekamer wordt gescheiden gehouden van de referentie-elektrodekamer.
Referentie-elektrode: de referentie-halfcelelektrode in elektrolyt levert een bekende, stabiele spanning en is ongevoelig voor de monsteroplossing. De pH-elektrodespanning wordt gemeten ten opzichte van de referentie.
Meetinstrument: een hoge-ingangsimpedantiemeter verwerkt de spanning van de elektrochemische cel en zet deze om in een zinvolle meeteenheid: pH.
Chemisch monster: uw monster is de verbinding tussen de detectie-elektrode en de referentie-elektrode. Door deze verbinding kan het hele meetcircuit werken.

Wat heeft u nodig op pH te meten?

Voordelen van digitale pH-meters

 • betere nauwkeurigheid
 • gemakkelijk schoon te houden
 • handig in gebruik
 • ecologisch en duurzaam

Soorten digitale pH-meters

Research Grade pH-meters

tafelmodel ph meterDe reeks Research Grade laboratoriummeters hebben een 240 x 320 mm kleurenscherm met hulpmodus, simultane aflezing, taalselectie en aangepaste configuratie.

Hanna Instruments is er trots op om 's werelds meest innovatieve pH-meter te introduceren: edge®! edge® is dun en licht: slechts 12 mm dik en weegt minder dan 250 g. edge® heeft een ongelooflijk brede kijkhoek, lcd-scherm en gevoelige capacitive touch toetsen. edge® meet pH, geleidbaarheid en opgelost zuurstof met unieke digitale elektroden, die automatisch herkend worden. Het veelzijdige ontwerp maakt het mogelijk om het te gebruiken als draagbare, benchtop of wandmontagemeter. edge® vereenvoudigt meting, configuratie, kalibratie, diagnostiek, loggen en de overdracht van gegevens rechtstreeks op een computer of USB-stick.

< VIDEO: edge® Digital pH Meter - Rethink what a pH meter should be

Draagbare digitale pH-meters

draagbare ph meterHanna Instruments heeft zeer compacte draagbare digitale pH-meters ontworpen met een breed scherm, een gids om te kalibreren en een elektrodeaansluiting onderaan om makkelijk te meten.

 • Flat tip-elektrode
 • Waterdicht
 • Grafisch display
 • Hold-functie
 • BEPS (Battery Error Prevention System)
 • Gemakkelijk te onderhouden
 • Automatische temperatuurcompensatie

Toepassingen digitale pH-meters

Voedingstoepassingen

ph meten voedingpH is een essentiële parameter die tijdens de voedselproductie nauwlettend moet worden gevolgd om het best mogelijke product te kunnen leveren. Een van de meest voorkomende metingen van voedingsproducten is de pH vanwege de invloed ervan op voedselkenmerken zoals houdbaarheid, textuur en smaak.

Bij voedselverwerking vereisen sommige producten de pH-meting om te voldoen aan de industrievoorschriften om de kwaliteit en veiligheid van goederen te waarborgen. Een lagere pH helpt voorkomen dat ongewenste bacteriën groeien, waardoor de houdbaarheid van een product wordt verlengd.

> pH-meters voor voedingstoepassingen
> pH-meter voor melk
> pH-meter voor vlees
> pH-meter voor yoghurt
> pH-tester voor kaas
> pH-meter voor wijn
> pH-meters voor brouwerijen
> pH-meter voor drinkwater

Land- en tuinbouw

pH meten grond en bodemDe juiste pH van de grond is essentieel om een optimale plantengroei en gewasopbrengst te garanderen, omdat hierdoor voedingsstoffen vrij beschikbaar zijn voor planten. Het testen van de pH van uw grond helpt om te bepalen welke planten het meest geschikt zijn voor dat gebied.

Soms heeft de bodem supplementen nodig, zoals meststoffen en pH-regelaars, om planten te laten gedijen. Door de pH te meten, kunt u erachter komen wat en hoeveel u nodig heeft. Planten die gedijen in meer zure grond zijn onder meer appelbomen (pH 5 - pH 6,5), aardappelen (pH 4,5 - pH 6) en orchideeën (pH 4,5 - pH 5,5). Planten die van alkaline houden, zijn onder andere acacia- en walnotenbomen (ze houden allebei van aarde tussen pH 6 - pH 8). Om erachter te komen wat de beste pH is voor jouw behoeften, doe je een beetje onderzoek naar het type plant dat je wilt kweken. Natuurlijke grond ligt meestal tussen pH 4 en pH 8. Als de pH van uw grond niet overeenkomt met het optimale bereik van de plant, moet u uw grond behandelen.

Planten kunnen geen voedingsstoffen opnemen als de pH van de grond te laag of te hoog is. Als de pH van de bodem is uitgeschakeld, zullen voedingsstoffen zoals calcium en fosfor zich binden met andere dingen in de bodem. Wanneer de voedingsstoffen worden gebonden, kunnen planten niet opnemen wat ze nodig hebben om te groeien. De meeste voedingsstoffen zijn beschikbaar als de grond licht zuur is, maar verschillende planten gedijen in verschillende pH-bereiken, afhankelijk van hun specifieke voedingsbehoeften. Als de pH te laag is, kan aluminiumvergiftiging optreden. Wanneer dit gebeurt, wordt aluminium ongebonden en nemen de planten het op met giftige niveaus.

Als de pH te hoog is, worden voedingsstoffen zoals ijzer gebonden. Zonder voldoende ijzeropname verliezen planten hun chlorofyl en worden ze geel, wat aangeeft dat de planten geen voedsel meer voor zichzelf kunnen maken. Molybdeenvergiftiging kan ook optreden in bodems met een alkalische pH, wat resulteert in onvolgroeide gewassen.

> pH-meters voor land- en tuinbouw
> pH-meter voor grond

Digitale pH-meters voor:

En pH-elektroden voor:

 • waterkwaliteit, waterbehandeling, gemeentewater
 • dranken, koffie, fruitsap, olie, olijfolie, siroop
 • mineraal water, heel zuiver water
 • fruit
 • brood
 • biotechnologie
 • chloortitraties, fotografische chemicaliën, fluoride, emulsies
 • huid
 • oppervlaktemetingen
 • proteïneoplossingen, schoonheidscrèmes, solventen
 • sterk zuur

De meest geschikte digitale pH-meter én passende elektrode vinden voor ùw toepassing? Neem contact op met uw regioverantwoordelijke.