Nieuw EU-reglement zwavelzuur van kracht per 1 februari 2021

23/05/2022

U heeft het vast al vernomen: vanaf 1 februari 2021 treedt de nieuwe Europese wet 2019/1148 in werking. Dit wil zeggen dat de verkoop van zwavelzuur met een concentratie hoger dan 14,9% verboden is aan particulieren.

Dit zonder overgangsregeling en met onmiddellijke ingang vanaf 1 februari 2021.

Praktisch gezien houdt dit in dat met een automatisch doseersysteem frequenter gedoseerd zal moeten gaan worden. Doordat het zwavelzuur een lagere concentratie bevat, is er meer van het product nodig om de pH-waarde te laten dalen.

Daarnaast zullen de pompen van het doseersysteem meer moeten gaan draaien, wat betekent dat  bepaalde onderdelen meer onderhoud nodig zullen gaan hebben. Deze onderdelen dienen dus regelmatiger nagekeken en mogelijk vervangen te gaan worden.

< Terug