Privacybeleid

Hanna Instruments bv bewaart persoonlijke gegevens in functie van eigen communicatie en administratie. Hieronder kunt u lezen hoe deze persoonsgegevens verzameld, bewaard en beschermd worden.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen in geen enkele vorm aan derden bekend worden gemaakt.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de dienst te verrichten die u hebt aangevraagd, mits er geen andersluidende wettelijke bepalingen bestaan, zoals bijvoorbeeld in geval van verplichte bewaringstermijnen krachtens handels- of fiscale voorschriften.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Veiligheid

Hanna Instruments bv neemt technische en organisatorische maatregelen om de door u vrijgegeven informatie te beschermen tegen opzettelijk of onopzettelijk misbruik, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Onze beschermingsmaatregelen worden voortdurend herzien en bijgewerkt in overeenstemming met de nieuwste technologie.

Nieuwsbrief

Na registratie op de webshop van Hanna Instruments kan uw e-mailadres gebruikt worden om u informatie over producten of nieuwsbrieven te sturen. Indien u die niet langer wilt ontvangen, kunt u zich steeds uitschrijven via de link onderaan onze nieuwsbrieven of door ons een e-mail te sturen.

Recht van toegang en verbetering van gegevens

U hebt het recht om informatie over al uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen, te bekijken en indien nodig, te laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe volstaat het een e-mail te sturen naar info@hannainstruments.nl. Verwijdering van uw persoonsgegevens zal worden gedaan tenzij wij wettelijk verplicht zijn om de betrokken informatie te bewaren.