Services

kalib
Kalibratiecertificaten bestellen
kalib
Herstelling of retour aanvragen
kalib
Gebruikte vials laten ophalen
kalib
Veiligheidsinformatie-bladen downloaden
kalib
Handleidingen downloaden
kalib
Veelgestelde vragen lezen
kalib
Software downloaden

Leveringen

Hanna Instrument is in het bezit van diverse magazijnen wereldwijd, welke zijn gevestigd op strategisch gekozen plaatsen. Mede hierdoor kan een optimale en snelle levering worden gegarandeerd. Het merendeel van de producten kan in ca. 4 werkdagen worden geleverd.

Herstellingen

Hanna Instruments beschikt over een eigen technische dienst.

Producten die mogelijk onder garantie vallen moeten samen met het ingevulde herstelformulier opgestuurd worden naar Hanna Instruments ter attentie van de technische dienst. De producten moeten goed verpakt worden met duidelijke en complete vermelding van naam en bedrijfsgegevens voorzien van een korte beschrijving van het mankement of de uit te voeren service. De kosten voor het opsturen van producten naar Hanna Instruments zijn voor rekening van de klant. De zender is ook verantwoordelijk voor eventuele claims van transportschade door zijn transporteur.

Indien na goedkeuring door de technische dienst het product onder garantie valt zal het kosteloos hersteld of vervangen worden en kosteloos retour gestuurd worden. Garantie geldt enkel indien het product onder normale condities en in overeenstemming met de gebruikslimieten en voorgeschreven onderhoud en kalibratieprocedures (met Hanna Instruments-producten) beschreven in de handleiding gebruikt worden. Om voor garantie in aanmerking te komen kunnen wij u om een aankoopbewijs vragen.

Voordat de technische dienst overgaat tot vervanging, herstelling of kalibratie, zult u binnen vijf werkdagen na ontvangst een gedetailleerd herstelrapport per e-mail toegezonden krijgen. Pas na uw getekend akkoord zal de verdere afhandeling in gang worden gezet.

Download het opdrachtformulier.

Kalibratiecertificaten

Onze kalibratiedienst voorziet in kalibratiecertificaten voor de volgende parameters:

  • pH (zuurtegraad)
  • EC (geleidbaarheid/conductiviteit)
  • DO (dissolved oxygen/opgelost zuurstof)
  • ORP (redox)
  • temperatuur

Neem vrijblijvend contact met ons op voor aanvullende (prijs)informatie.