Meetinstrumenten voor afvalwater

Hanna Instruments heeft specifieke meetapparatuur ontwikkeld voor de regeling van uw waterzuivering en ook voor de controle van uw effluent. CZV (chemisch zuurstofverbruik)/COD (chemical oxygen demand) wordt gebruikt voor het meten van verontreinigde stoffen. Meetinstrumenten van Hanna Instruments kunnen zowel in het laboratorium als op de site gebruikt worden. De meetprocedure werd ontworpen voor eenvoudig gebruik.

Brochure Meetinstrumenten voor afvalwateranalyse

Nauwkeurigheid en veiligheid

De HI839800 thermoreactor is samengesteld uit duurzame materialen met een vialcapaciteit om tot 25 digesties op hetzelfde moment uit te voeren. De reactor is uitgerust met twee voorgeprogrammeerde temperaturen (105 en 150 °C). Daarnaast beschikt HI839800 over led-indicatoren voor stroom en warmte en een lcd-display.

Een noodzakelijk milieuinstrument

De HI83224 multiparameter-fotometer is een compact instrument dat aangepast is aan de milieusector qua bereik en meetmethodes. HI83224 is ontworpen en gemaakt om COD-analyses uit te voeren in overeenstemming met de EPA410.4 en ISO 15705:2002 standaard.

Een volledig laboratorium voor afvalwateranalyse

De HI83224 is een multiparameterfotometer die vijftien meetmethodes heeft. Het bevat een krachtig, interactief menusysteem dat u bijstaat voor, tijdens en na de analyse. Een opvallend kenmerk van de HI83224 is zijn automatische herkenning van de barcodes op de vials. Deze geavanceerde meter scant elke vial die in de meetkamer ingevoerd wordt en identificeert de vials en het bereik.

Gecertificeerde COD-reagentia

Hanna Instruments COD-reagentia zijn verkrijgbaar in dozen van 25 vials en worden geleverd met een kwaliteitscertificaat.

Chemisch zuurstofverbruik

Chemical Oxygen Demand (COD) wordt gedefinieerd als de hoeveelheid specifieke zuurstof die reageert met een staal onder gecontroleerde omstandigheden. De hoeveelheid verbruikte zuurstof wordt uitgedrukt in gelijkaardige termen als zuurstof: mg/L O2. De Hanna Instruments COD-methode is gebaseerd op de erkende gesloten dichromaat-reflux-fotometrische methode. Daarenboven specificeert de US Environmental Protection Agency (EPA) dat de gesloten dichromaat –refluxmethode de enige aanvaardbare methode is voor het rapporteren. Het voordeel bij het gebruik van deze methode zijn gecertificeerde resultaten en een hoge nauwkeurigheid.

COD-testtoepassingen

COD wordt gebruikt voor het meten van verontreinigde stoffen. Het wordt normaal gemeten in zowel huishoudelijk als industriële afvalwatercentrales en geeft een indicatie van de efficiëntie van het behandelingsproces. COD wordt gemeten in zowel influent als
effluent water. De efficiëntie van het behandelingsproces wordt normaal uitgedrukt als COD-verwijdering. Deze wordt gemeten als een percentage van de organische materie die gezuiverd werd tijdens de cyclus. COD heeft nog andere toepassingen in centrales, chemische processen, commerciële wasserijen, cellulose- en papierfabrieken, landbouw, milieustudies en algemene opleidingen. Hanna Instruments-toestellen kunnen zowel in het labo als op de site gebruikt worden. De meetprocedure werd ontworpen voor eenvoudig gebruik.

Stikstof en fosfor

Het doel van de behandeling van afvalwater bestaat niet enkel uit het verminderen van COD, maar ook uit het controleren van stikstof en fosfor, die verantwoordelijk zijn voor het eutrofiëringsfenomeen in natuurlijke omgevingen. De controle van COD, stikstof en fosfor wordt niet enkel toegepast omwille van de milieuwetgeving, maar ook om de proceskosten te optimaliseren. Het doeltreffend registreren en controleren van parameters zoals ammoniak, nitraat, totale stikstof en totale fosfor laat de fabrieksmanagers toe om het aquatisch ecosysteem te typeren en te verbeteren. Door het accuraat monitoren van de verschillende niveaus van elke specifieke verontreinigende stof, kunnen operationele parameters aangepast worden om de hoge efficiëntie van biodegradatie te behouden terwijl de kosten geminimaliseerd worden.

Stikstof

Wanneer een fabriek behandelingen gebruikt, zoals nitrificatie en denitrificatie, is het belangrijk om te monitoren en het evenwicht te bewaren tussen ammoniak, stikstof, nitraat en totale stikstof gedurende de biobehandeling. Het niveau van stikstof is belangrijk omdat het verwant is aan de hoeveelheid zuurstof die verstrekt wordt in de nitrificatieomgeving. Ammoniak wordt ook gecontroleerd omdat het zeer giftig kan worden voor de bacterie die verantwoordelijk is voor denitrificatie.

Fosfor

Fosfor wordt gemeten tijdens zowel biologische als chemische defosfatatie. Een extreem grote hoeveelheid fosfaat die in water of in bio-behandelingstanks wordt geloosd, veroorzaakt een stijging van de hoeveelheid algen en de eutrofiëring van het systeem.