Pool Line testkit voor waterhardheid
HI38904

Specificaties

Waterhardheid

De hardheid of TH geeft de totale concentratie van calcium- en magnesiumzouten aan: 1 °fH/0,562 °dH hardheid komt overeen met 10 mg/l (ppm) calciumcarbonaat. Hoe harder het water, hoe groter het risico op afzettingen van calcium- en magnesiumzouten op de wanden van zwembad of vijver. Aan de andere kant is te zacht water agressief en bijtend.

De ideale TH voor zwembadwater is tussen 10 en 20 °fH of 5 en 11 °dH.

Methode: titratie
Bereik: 0 - 80 TH
Kleinste incrementum: 1 TH
Methode: calmagite

  °fH °dH
zeer zacht 0 - 7 0 - 4
zacht 7 - 15 4 - 8
enigszins hard 15 - 25 8 - 14
gemiddeld hard 25 - 32 14 - 18
hard 32 - 42 18 - 23
zeer hard > 42 > 23